Het ras

De sheltie of Shetland sheepdog is een ras dat erkend is door het FCI. In de standaard staan de raskenmerken in detail beschreven.